Młynek palcowy

Młynki palcowe to urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu wykorzystywane w mieleniu rozmaitych surowców. Młynki palcowe wyposażone są w specjalne „palce mielące”, które odpowiedzialne są za szybkie i skuteczne mielenie substancji. Surowiec w młynku jest poddawany procesowi kruszenia, a także mielenia przez „palce mielące” tarczy ruchomej oraz tarczy stałej. Na koniec substancje poddawane są także przesianiu, co pozwala na uzyskanie ich odpowiedniej frakcji. Młynki mogą współpracować również z odpylaczami.

Główne branże, w których stosuję się młynek palcowy, to między innymi: branża farmaceutyczna, branża spożywcza, branża chemiczna, produkcja pestycydów oraz innego rodzaju substancji, które muszą wyróżniać się odpowiednim stopniem zmielenia.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, młynek palcowy musi zapewniać optymalną szybkość pracy. Urządzenia tego rodzaju pozwalają na zakres regulacji obrotów, dzięki czemu można zwolnić lub przyspieszyć proces mielenia. Wyposażane są także w wyświetlacze Led i programatory pozwalające na precyzyjne określenie parametrów.

Młyn palcowy

Młyny palcowe to urządzenia, które zawdzięczają swoją nazwę wykorzystaniu specjalnych „palców mielących”. Bazują one na ruchu względnym powstającym między tarczą ruchomą i stałą. Surowiec umieszczony w młynie palcowym zostaje dokładnie zmielony pod wpływem procesu tarcia następującego pomiędzy „palcami” każdej z tarcz.

Młynki palcowe mogą współpracować praktycznie z wszystkimi typami surowców. Najczęściej młyn palcowy wykorzystywany jest w branżach chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej przy produkcji różnego rodzaju substancji, które następnie poddawane są dalszym procesom, na przykład przesiewaniu i suszeniu oraz formowaniu gotowych produktów.

Nowoczesne młyny palcowe to urządzenia, które cechują się wysoką wydajnością działania i pozwalają na uzyskanie bardzo dobrej efektywności pracy. Młyny palcowe często łączone są również z dodatkowym wyposażeniem, między innymi z kolektorem surowca oraz z odpylaczem, dzięki któremu zapobiega się wydostawaniu się pyłu na zewnątrz urządzenia podczas kruszenia i mielenia surowca.

Mieszalnik

Mieszalniki to urządzenia przeznaczone do przygotowywania jednolitych mieszanek z dwóch lub z większej liczby substancji. Nowoczesny mieszalnik to urządzenie, które zapewnia bardzo precyzyjne działanie i wysoką wydajność procesów mieszania. Mogą być również obsługiwane elektronicznie we współpracy z automatycznymi systemami sterowania i dozowania.

Stosuje się różnego rodzaju mieszalniki:

 • mieszalniki sypkie

 • mieszalniki dyspersyjne

 • mieszalniki kremów

 • mieszalniki – ugniatarki

 • i innego rodzaju

Mieszalniki wyposażane są w mieszadła szybkoobrotowe, na przykład turbinowe czy śmigłowe lub też w mieszadła wolnoobrotowe, na przykład wstęgowe, ślimakowe, płytowe czy łapowe.

Ze względu na wszechstronność procesu mieszania mieszalniki znajdują także szerokie zastosowanie, między innymi używane są do mieszania pasz dla zwierząt, używane są do mieszania farb i lakierów, mogą służyć w betoniarniach, w branży kosmetycznej, spożywczej, używane są także w laboratoriach.

Mieszalniki mogą pracować samodzielnie lub też mogą one działać we współpracy z innymi urządzeniami, tworząc wtedy dopasowaną do potrzeb danego zakładu linię technologiczną.

Granulatory

Granulatory to urządzenia powszechnie wykorzystywane do granulacji, czyli granulowania – tworzenia grudek, czyli cząstek stałych z różnych substancji. Granulacja jest procesem szeroko wykorzystywanym, między innymi w przemyśle, ośrodkach badawczych, inżynierii chemicznej, branżach spożywczej i farmaceutycznej, w rolnictwie czy przy przetwarzaniu odpadów.

W sprzedaży dostępne są granulatory różnych typów, które mogą być łączone także z innymi urządzeniami, na przykład suszarniami czy powlekarkami, aby tworzyć gotowe produkty.

W zależności od prowadzenia procesu granulacji wyróżnia się takie granulatory jak:

 • kompaktory – urządzenia do granulacji suchej

 • mieszalniko-granulatory – urządzenia do granulacji mokrej

 • granulatory fluidalne – urządzenia do granulacji fluidalnej z natryskiem lepiszcza

 • prasy granulacyjne – przeznaczone głównie do pelletyzacji trocin, pasz, biohumusu

Dobór odpowiedniego granulatora jest wobec tego niezbędny w celu uzyskania granulek o odpowiednich parametrach, które będą mogły być następnie wykorzystane w dalszych procesach.

Granulator fluidalny

Granulacja czy granulowanie to proces tworzenia grudek – ziarenek różnych substancji. Granulacja fluidalna, do której wykorzystuje się specjalne urządzenia nazywane granulatorami fluidalnymi, pozwala na uzyskanie granulatu w procesie fluidalnym. Następuje on z użyciem natrysku lepiszcza oraz przez jego wysuszenie, co najczęściej odbywa się w tym samym urządzeniu. Lepiszcze może być prowadzone od góry lub od dołu.

Granulator fluidalny łączony z suszarnią jest urządzeniem wykorzystywanym między innymi w przemyśle oraz w branży spożywczej i farmaceutycznej. Kompleksowe urządzenia pozwalają na realizację szeregu procesów, w tym mieszania, granulowania oraz suszenia. Niektóre granulatory łączone są również z powlekarkami, dzięki czemu umożliwiają tworzenie pigułek.

Ze względu na swoje parametry granulatory fluidalne z suszarniami pozwalają na uzyskanie znacznie wyższej wydajności pracy w porównaniu z konwencjonalnymi procesami. To powoduje, że znajdują one obecnie szerokie zastosowanie w wielu zakładach pracy.

Granulator do tworzyw sztucznych

Granulatory to szybkoobrotowe urządzenia, które przeznaczone są przede wszystkim do rozdrabniania materiałów w celu ich dalszego recyklingu. Dzięki nim możliwe jest zredukowanie wymiarów ziaren, aby uzyskać odpowiednich parametrów granulat, na przykład w postaci proszku, płatków, nitek czy granulek. Granulat może być potem wykorzystany do ponownego wykonania produktów.

Granulator do tworzyw sztucznych jest nowoczesnym i wydajnym urządzeniem, które pozwala na rozdrobnienie tworzyw. Mogą być one następnie wykorzystane w recyklingu oraz w dalszych procesach produkcyjnych. W zależności od modelu granulatory mogą rozdrabniać tworzywa takie jak PET, PCV, PE, PS, PVB, PC, ABS, PA, HDPE, LDPE, LLPDE, PP, BOPP oraz innych typów.

Dzięki granulatorom tego rodzaju można szybko i skutecznie przetworzyć duże ilości odpadów, co powoduje, że znajdują one szerokie zastosowanie w firmach zajmujących się recyklingiem, a także innego rodzaju firmach, gdzie ważne jest ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych.

Dekanter wirówka

Wirówki dekantacyjne to urządzenia, które wykorzystują dużą siłę odśrodkową, która oddziałuje w wirującym bębnie na cząstki stałe znajdujące się w cieczy. Dzięki temu dekanter wirówka doprowadza do błyskawicznej sedymentacji, czyli opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy.

Dekantery wirówki znajdują szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach, między innymi używane są w gospodarce wodno-ściekowej, w górnictwie naftowym i gazowym, w przetwórstwie spożywczym, w instalacjach oczyszczających wodę.

Przykładowe zastosowanie dekanterów:

 • oczyszczanie cieczy

 • zagęszczanie osadów

 • klasyfikacja i sortowanie faz stałych

 • odwadnianie zawiesin i osadów

 • oddzielanie mieszanin trzech faz – jednej stałej i dwóch niemieszalnych faz ciekłych

Nowoczesne wirówki dekantacyjne pozwalają na dokładne określenie ich parametrów pracy, dzięki czemu mogą być one używane z różnego rodzaju cieczami. Można określić w nich między innymi parametry takie jak obroty bębna, obroty względne, ilość mieszaniny, promień przelewu.