Rozdrabniacz Szreder

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używany rozdrabniacz dwuwałowy (szreder) produkcji LINCO. Maszyna ma wymiary zasypu: 450 mm x 400 mm i posiada dwa wały wykonane ze stali KO z nożami ze stali węglowej. Kazdy wał jest napedzany przez przekładnię silnikiem el. 4 kW, 1410 obr/min, 380-420V, 50 Hz. Komora mielenia ma wewnetrzne wymiary S 200 mm x D 320 mm, aczkolwiek może być łatwo powiekszona do wymiarów S 200 mm x D 450 mm. Maszyna ma korpus i oslony ze stali ko i jest zamontowana na przejezdnej ramie ze stali ko. Rozdrabniacz pracowal w przemysle spozywczym

maszyna34

Rozdrabniacze, zarówno jednowałowe jak i dwuwałowe, wykorzystywane są obecnie z powodzeniem w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki, czasem skrajnie różnych. Przykładem może być stosowanie ich zarówno w oczyszczalniach ścieków, jak i w przemyśle spożywczym. Zasada działania tych urządzeń jest raczej prosta. Rozdrabniacz posiada dwa wały (lub jeden), pracujące w przeciwnych do siebie kierunkach, wytwarzając w ten sposób możliwość zastosowania płyt umieszczonych na nich, powodujących cięcie i tarcie materiału znajdującego się pomiędzy nimi. Materiał powstający w ten sposób ma nieregularne kształty, zgodne z szerokością dysków tnących, znajdujących się na wale czy wałach. Rozdrobniony materiał spada pod powierzchnię maszyny, może być również gromadzony w specjalnie do tego celu podstawionym kontenerze lub w tak zwanym przenośniku. Nad ewentualnym przeciążeniem i przepełnieniem komory zbiornika czuwa odpowiedni automatyczny kontroler, mogący regulować pracę również współpracujących podajników.

 

Rozdrabniacz dwuwałowy

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używany rozdrabniacz dwuwałowy (szreder) produkcji AULMANN-BECKSCHULTE (Niemcy) w wykonaniu ze stali ko, przeznaczony do pracy w przemyśle spożywczym.
Maszyna ma wymiary zasypu: S 250 mm x D 700 mm. Posiada dwa wały mielące, każdy o srednicy 450 mm. Kazdy wał jest napedzany przez przekładnię silnikiem el. o mocy 5.5 kW. Maszyna jest zamontowana na ramie ze stali ko.

maszyna32

Rozdrabniacze, jednowałowe bądź dwuwałowe, wykorzystywane są do rozdrabniania dużych zanieczyszczeń, skutecznie i doskonale rozdzielają substancje stałe, dlatego chętnie używa się ich w wielkich oczyszczalniach ścieków do filtrowania tak zwanych „skłębionych zanieczyszczeń”. Zasada działania tego urządzenia jest dosyć prosta: rozdrabniacz wyposażony jest w dwa wały pracujące w przeciwstawnych do siebie kierunkach. Przetwarzanie materiału, czyli rozdrabnianie większych ciał stałych w mniejsze, o nieregularnym kształcie, odbywa się za pomocą zjawiska cięcia i tarcia owego materiału między krawędziami płyt zamieszczonych na wspomnianych wałach. Wielkość rozdrobnionych elementów jest określona przez szerokość tnących płyt (dysków). Efekt działania urządzenia zostaje wrzucony pod powierzchnię rozdrabniacza, osobny, specjalnie na ten cel przeznaczony i podstawiony kontener lub na przenośnik. Nad ewentualnym przepełnieniem czuwa automatyczny kontroler. Zapewnia on równocześnie kontrolę i zabezpieczenie przed przeciążeniem maszyny.

Młyn ceramiczny kulowy

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używany młyn kulowy ceramiczny o pojemności całkowitej 180 l produkcji Kombinat Veb Keramische Verke, Germany. Wymiary wewnętrzne komory mielącej: długość 600 mm, średnica 620 mm. Napędzany silnikiem 1,1 kW, 3/50 Hz, 380 V, 910 obr/min. Prędkość bębna 40 obr/min.

maszyna31

Młyny w swoim głównym założeniu służą do rozdrabniania na jak najmniejsze elementy danego materiału. Istnieje wiele rodzajów młynów, począwszy od walcowych, przez perełkowe, młotkowe, strumieniowe czy koloidalne. Każdy z nich ma zupełnie inne zastosowanie i przeznaczenie. Młyn kulowy działa dzięki mielnikom będącym kulami o różnych średnicach, zawsze wykonanych z różnego rodzaju twardych materiałów mających dużą gęstość (odpowiednio dużą gęstość ma na przykład stal bądź ceramika). Produkt wprowadzony do komory takiego młyna zostaje rozdrobniony właśnie poprzez te twarde kule. Co ważne, mielenie może odbywać się na sucho lub na mokro, a produktami rozdrabnianymi mogą być surowce miękkie oraz średniotwarde. Młyny tego typu często stosowane są w pirotechnice, gdzie w takim przypadku mielniki wykonywane są z nieiskrzących materiałów, takich jak na przykład stop ołowiu z antymonem, aby zapobiec niebezpieczeństwu wybuchu. Młyny kulowe służą również jako urządzenie do przerobu wielkogabarytowych odpadów, na przykład zegarów odlewanych z nieżelaznych metali.

Kruszarka Vortex

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używana kruszarka produkcji VORTEX BRECHER (Austria) typ 9-8-4 BHM. Hydrauliczna regulacja czterostopniowego mechanizmu kruszącego. Podawany materiał podlega rozłupywaniu, rozbijaniu i mieleniu. Wydajność do 15-20 ton/godz. Wychodzący produkt może osiągać rozmiar cząstek do 4 mm. Maszyna posiada podest z ramą, lej zasypowy, lej wysypowy. Napęd stanowi silnik elektryczny o mocy 160 kW, 1500 obr/min. Dodatkowe wyposażenie stanowi podajnik wibracyjny, z wydajnością do 60 ton/godz, sito wibracyjne, przenośnik kubełkowy z roboczą wysokością podnoszenia do 8460 mm i wydajnością do 40 m3/godz oraz wykrywacz metalu typ WM-5A SQ.

maszyna30

Kruszarki można poklasyfikować ze względu na rodzaje materiałów, z jakimi sobie radzą oraz na sposób ich budowy (w zależności od przeznaczonego im materiału różni się ich wygląd, lecz nie zmieniają się główne elementy ich budowy, czyli korpus, elementy kruszące, zespół napędowo-transmisyjny oraz zespół wszystkich dodatków zabezpieczających przed przeciążeniem maszyny podczas jej pracy. Kruszarki można podzielić na kilka typów: kruszarki szczękowe stosowane są głównie jedynie do wstępnego oraz wtórnego kruszenia materiałów i mało- i średniotwardych. Kruszarki stożkowe wykorzystywane są do drobnego kruszenia materiału, a kształty gotowego produktu są zdecydowanie bardziej regularne niż w przypadku poprzedniej kruszarki. Kruszarki walcowe tworzą kruszywo średniego i drobnego kalibru, czasem dodatkowo używane jest do mielenia materiałów średniotwardych. Zaś kruszarki udarowe są dzisiaj najbardziej uniwersalnymi urządzeniami, wykorzystywanymi w zasadzie do każdego rodzaju kruszywa, bez znaczenia na wielkość produktu końcowego oraz do mielenia.

Kruszarka Consilum

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

 

Używana kruszarka produkcji Consilium Bulk (Finlandia) typ LKM 1000 x 1600. Wymiary wirnika: średnica 1000 mm, długość 1600 mm. Napędzany silnikiem HXA 200M4B5, 30 kW, 1500 obr/min, 50 Hz. Posiada przekładnię Cumera 4400-TB, i=200:1, prędkość wirnika 7-5 obr/min z automatycznym rewersem. Objętość kosza zasypowego 6 m3. Całkowite wymiary: długość 2530 mm, szerokość 3390 mm, wysokość 4200 mm.

 

maszyna29

Kruszarki różnego typu wykorzystywane są dzisiaj przede wszystkim w przemyśle budowlanym oraz drogowym, gdzie firmy i pracujący maja do czynienia z kruszywami (budowa dróg czy autostrad) czy podczas konieczności rozdrobnienia większych elementów (fragmenty ścian podczas wyburzeń). Każda tego typu maszyna zbudowana jest z tych samych elementów, dostosowywanych jednak odpowiednio do wskazanego i przeznaczonego im materiału. Do elementów budowy kruszarki należą: korpus, elementy zabezpieczające maszynę przed przeciążeniami wynikającymi z intensywnej pracy, zespół elementów kruszących (bądź inaczej nazywanych roboczymi) oraz zespół napędowo-transmisyjny. Wśród kruszarek możemy wyróżnić takie urządzenia, jak: kruszarki szczękowe, stożkowe, walcowe oraz uderzeniowe. Można je podzielić również ze względu na czas pracy, jaki wykonują, na obciążone cyklicznie (jak kruszarki szczękowe) czy stale (pozostałe kruszarki, czyli walcowe, stożkowe i uderzeniowe). Każda z nich przeznaczona jest do kruszenia innego rodzaju materiałów, od średniotwardych do bardzo twardych i o tym trzeba pamiętac przy wyborze odpowiedniej kruszarki dla siebie.

Kruszarka pionowa

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używana pionowa kruszarka wstępna do tworzyw sztucznych polskiej produkcji. Maszyna posiada komorę mielenia o wewnętrznej średnicy 500 mm. W dnie komory jest zamontowany rotor wyposażony w dwa noże. Rotor jest napędzany od dołu przez przekładnię pasową silnikiem el. 11 kW, 1460 obr./min., 380 V, 50 HZ. Maszyna posiada górny zasyp o wymiarach 300 mm x 400 mm i dolny, boczny rozładunek przez sito. Całość zamontowana na zintegrowanym podeście.

maszyna28

Kruszarki są urządzeniami wykorzystywanymi do rozdrabniania twardych lub średniotwardych (w zależności od rodzaju kruszarki) materiałów w celu wytworzenia kruszywa. Należy przy tym rozróżnić też proces mielenia od procesu kruszenia, gdzie za produkt zmielony uznaje się obiekty mające średnicę mniejszą od 1 milimetra. Wyróżnić możemy kruszarki szczękowe, stożkowe, walcowe oraz uderzeniowe. Ze względu na rodzaj pracy i materiału, który rozdrabniają, można je klasyfikować jeszcze jako obciążone w sposób cykliczny oraz ciągły. Każda kruszarka zbudowana jest z korpusu, zespołu elementów kruszących, czyli inaczej roboczych, z zespołu napędowo-transmisyjnego oraz elementów zabezpieczających przed przeciążeniem maszyny podczas jej pracy. Maszyny tego typu maja zastosowanie przede wszystkim w przemyśle budowniczym, służą do rozdrabniania gruzu powstałego przy wyburzaniu lub stawianiu fundamentów, a także jest wykorzystywana przy budowaniu różnego rodzaju dróg i autostrad; dobrana oczywiście odpowiednio parametrami do rozdrabnianego materiału.

Młyny strumieniowe

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

 

Używany młyn strumieniowy wykonany ze stali węglowej. Komora mielenia ma wymiary: średnica 1120 mm x szerokość 165 mm. Wyposażony w podajnik proszku napędzany silnikiem elektrycznym. Wymiary transportowe szerokość 1000 mm x długość 1200 mm x wysokość 1600 mm. Waga 830 kg.

maszyna27

Młyny strumieniowe używane są w głównej mierze przy produkcji wymagającej czystości, przeznaczonych do produkowania równie czystych materiałów. Proces mielenia młynem strumieniowym oparty jest na działaniu sprężonego powietrza lub innego gazu i jest procesem niezwykle energochłonnym, dlatego poszczególni producenci tych urządzeń wciąż pracują nad udoskonalaniem ich technologii działania. W młynach tego typu cząstki wprawiane są w maksymalny ruch liniowy poprzez wprowadzanie do dyszy gazu lub sprężonego powietrza. Cząstki rozpędzane względem siebie z dwóch przeciwległych stron kierowane są do centralne części komory młyna, gdzie następuje pomiędzy nimi do kolizji. W ten sposób zostają one rozbite i rozdrobnione i w takiej formie zostają przeniesione do sfery klasyfikacji aerodynamicznej. Wspomniana strefa służy do określenia i odseparowania odpowiednio drobnych elementów (określonych przed rozpoczęciem pracy młyna), a zbyt duże cząstki wracają na swoje poprzednie miejsce, aby ponownie zderzyły się ze sobą – i tak aż do otrzymania żądanych efektów i rozbicia całego przewidzianego materiału.

Wirówka dekantacyjna produkcji niemieckiej

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

 

Mało używana wirówka dekantacyjna, typu „trikanter”, produkcji FLOTTWEG (Niemcy) model Z23-4/441. Bąk wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 1.4463. Wewnetrzna średnica bąka 230 mm, relacja średnicy do długości LD = 4. Robocza pojemność bąka 17 l. Robocze obroty bąka do 5500 obr/min, maksymalny moment obrotowy wału ślimaka 500 Nm. Maksymalna gęstość szlamu do 2.9 kg/dm3. Zakres roboczej temperatury: od 0 do 100C. Ślimak jest wykonany ze stali ko AISI 1.4571 (316Ti). Utwardzenie ślimaka płytkami z węglików. Maszyna jest napędzana silnikiem el. 11 kW, 2938 obr, 400V, 50 Hz. Maszyna posiada panel sterowania. Urządzenie z roku 2013.

maszyna26

Wirówki dekantacyjne używane są głównie do odseparowywania cząstek stałych od cieczy w mieszaninach niejednorodnych. Do zalet tego typu urządzeń należy przede wszystkim fakt, że odseparowywanie zawiesiny może odbywać się w sposób ciągły, a uzyskany w ten sposób materiał jest suchy mimo, iż znajdował się pierwotnie w cieczy. Separacja w dekanterze odbywa się ze względu na różne gęstości separowanych elementów; zawiesina ma większą gęstość niż ciecz, w której się ona znajduje. Jeśli różnica ta jest dość duża, to same siły grawitacji dadzą sobie radzę z separacją w stosunkowo krótkim czasie. Jeśli jednak cząsteczki stałe są niewielkich rozmiarów lub gdy różnica w gęstościach nie jest znacząca, siły grawitacyjne działałyby na nie zbyt wolno; w takim wypadku należy siły te wspomóc siłą odśrodkową działającą z dużo większą siłą niż siła grawitacji. Dekanter posiada też wiele innych zalet, jak choćby sporą objętość, a to znaczy, że jest w stanie odseparowywać duże ilości mieszanin oraz te, w których zawieszone są sporej wielkości cząsteczki stałe. Wirówka dekantacyjna również na bieżąco usuwa oczyszczoną ciecz i wysuszone elementy stałe, będące wcześniej w niej zawieszone.

 

Wirówka dekantacyjna

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

Używana wirówka dekantacyjna produkcji ALFA LAVAL model AVNX 4545. Bąk ma średnicę 450/258 mm x 1460 mm długości. Maksymalna gęstość szlamu do 1.2 kg/dm3. Robocze obroty bąka do 3250 obr/min. Maszyna jest napedzana silnikiem el. o mocy 30 kW. Wydajnosc do 16m3/godz. Maszyna posiada panel sterowania. Urzadzenie pracowało na oczyszczalni scieków.

maszyna24

Dekantery stosowane są w przypadku, kiedy wprowadzana do wirówki mieszanina zawiera duże stężenie cząstek stałych. Przez to często wykorzystywana jest w takich miejscach, jak oczyszczalnie ścieków, gdzie konieczne jest odseparowanie ciał stałych czy cząstek stałych od pozostałych cieczy. Zasada działania dekantera jest prosta, choć sama jego budowa jest dosyć skomplikowana. Jej głównym elementem konstrukcyjnym jest poziomo posadowiony cylinder, obracający się z dużymi prędkościami razem z ułożoną równolegle do niego śrubą zębatą. Zwój i śruba obracają się z różnymi prędkościami, co z kolei pozwala na przenoszenie, a także osadzanie ciał stałych na ścianach misy. Mieszaninę, którą chcemy odwirować, wprowadzamy wzdłuż osi do środka wirówki za pomocą odpowiedniego dystrybutora. Proces separacji następuje w przestrzeni między ścianami misy a samą śrubą zębatą. Wspomniana śruba przesuwa materiał wzdłuż osi cylindra, aż do momentu jego usunięcia na samym końcu. W miarę przesuwania osadu w stronę końca cylindra, osadzony tam materiał schnie, a oddzielona i oczyszczona ciecz zostaje usunięta.

 

Wirówka szybkoobrotowa laboratoryjna

Szukasz maszyny ?

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

Posiadamy w ofercie również inne urządzenia.

perry@perry.com.pl

Perry Machinery Poland LTD

 

Używana pionowa laboratoryjna wirówka szybkoobrotowa wyprodukowana przez Sharples, model T41 B 24Y 1HY T1. Maksymalne obroty bąka wynoszą 50000 obr./min.

maszyna22

Najczęściej stosowanymi wirówkami w przemyśle laboratoryjnym są szybkoobrotowe wirówki frakcjonujące, służące głównie do rozdzielania emulsji bądź odwirowywania powstałych w procesach chemicznych osadów. Pewnym rodzajem takich wirówek laboratoryjnych są wirówki wzbogacające, które służą do rozdzielania na przykład gazowych związków izotopów uranu poprzez zastosowanie sił odśrodkowych. Innym popularnym rodzajem wirówek laboratoryjnych są tak zwane ultrawirówki, których prędkość obrotów na minutę sięga powyżej dwudziestu tysięcy obrotów na minutę. Prędkość ultrawirówek wykorzystywana jest do separacji krwinek (które są ciężkie) od serum bądź plazmy. W dokładnie ten sam sposób można odseparować różne szczepy bakterii, to znaczy lżejsze i cięższe, bez obawy o to, że zostaną zabite. Wszystkie wirówki obecne na rynkach działają w oparciu o te same zasady funkcjonowania. Wirówka wprawiona zostaje w ruch, którego prędkość obrotowa znacznie przewyższa prędkość obrotową Ziemi. Po wprowadzeniu doń konkretnej substancji możemy rozdzielić daną mieszaninę na ciała stałe i ciecz bądź na dwie ciecze o różnych ciężkościach i gęstościach.