Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia lub zbiorniki używane do prowadzenia reakcji chemicznych z wykorzystaniem cieczy, gazów oraz ciał stałych. Znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach, między innymi chemicznej, farmaceutycznej.

W sprzedaży dostępne są różnorodne reaktory chemiczne, które dobierane są indywidualnie w zależności od rodzaju przeprowadzanych procesów chemicznych. Reaktory muszą przede wszystkim zapewniać optymalną ochronę przed korodowaniem, gdyż w ich zbiornikach przeprowadzane są niejednokrotnie reakcje z użyciem agresywnych substancji.

Wśród najczęściej wykorzystywanych reaktorów chemicznych znajdują się modele wyposażone w emaliowane zbiorniki i części kontaktowe, które używane są do agresywnych procesów i substancji chemicznych, gdy reakcja następuje przy wysokim pH i temperaturze. Również używane są reaktory ze zbiornikami ze stali nierdzewnej, reaktory szklane i innych typów.

Reaktory chemiczne wyposażane są w specjalne mieszadła, które pozwalają na łatwe łączenie ze sobą różnych substancji, czujniki, próbniki i wężownice i płaszcze grzewczo-chłodzące.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Reaktor emaliowany

Reaktorami chemicznymi nazywamy zbiorniki lub urządzenia przeznaczone do przeprowadzania reakcji chemicznych w określonych warunkach dopasowanych do konkretnego procesu. W związku z tym reaktory muszą wyróżniać się odpowiednio wytrzymałą konstrukcją, między innymi odpornością na korozję.

Wśród reaktorów chemicznych wyróżnia się różnego rodzaju urządzenia – zalicza się do nich także reaktor emaliowany. Jest to urządzenie, w którym zbiorniki oraz części kontaktowe pokrywane są specjalnym szkliwem, czyli emalią. W ten sposób możliwe jest uzyskanie wysokiej odporności na korodowanie. Reaktory emaliowane wyposażane są w różnego rodzaju mieszadła pozwalające na łączenie ze sobą substancji.

Główną wadą reaktorów emaliowanych jest ich mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też mogą być one stosowane tylko w przypadku określonych procesów chemicznych i wymagają ostrożnej obsługi.

W sprzedaży znajduje się szeroka gama reaktorów o różnych pojemnościach od kilku do kilkuset tysięcy litrów.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Reaktor chemiczny

Reaktorami chemicznymi nazywa się zbiorniki bądź też urządzenia przeznaczone do przeprowadzania w nich różnych reakcji chemicznych. W reakcjach tych mogą brać udział ciecze, gazy czy ciała stałe.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia reakcji reaktor chemiczny produkowany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na korodowanie. Wykorzystuje się dzisiaj wiele różnych typów reaktorów w zależności od prowadzonych procesów chemicznych.

Wśród reaktorów wyróżniamy między innymi:

 • reaktory okresowe do cyklicznej wymiany produktów i reagentów

 • reaktory półprzepływowe, do których reagenty i produkty wyprowadzane lub wprowadzane są pojedynczo

 • reaktory przepływowe pracujące w ciągłym trybie i w określonych warunkach, wszystkie etapy reakcji prowadzone są jednocześnie

 • reaktory zamknięte z okresowym trybem pracy, pracujące w warunkach nieustalonych

Reaktorami chemicznymi są między innymi mieszalniki, autoklawy, reaktory fluidalne, rurowe, próżniowe, kontaktowe, zbiornikowe, aparaty kontaktowe.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Prasa filtracyjna

Prasy filtracyjne to urządzenia wykorzystywane przede wszystkim do odwadniania osadów. Pozwalają na zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów. Ze względu na swoją konstrukcję bardzo dobrze zatężają osady ściekowe, które wyróżniają się dużym oporem filtracji i trudno się odwadniają.

Prasy filtracyjne używane są między innymi w:

 • przedsiębiorstwach komunalnych

 • górnictwie

 • metalurgii

 • zakładach galwanizacyjnych

 • przemyśle papierniczym

 • przemyśle petrochemicznym

 • przemyśle elektrochemicznym

 • przemyśle motoryzacyjnym

 • przemyśle spożywczym

 • garbarniach

W celu skutecznej filtracji prasa filtracyjna wyposażana jest w specjalne podkłady piaskowe, membrany i korzysta się z urządzeń mechanicznych, które działają w warunkach próżniowych, wytwarzając wysokie ciśnienie umożliwiające na skuteczne odwadnianie osadów.

Obecnie prasy filtracyjne mogą być używane praktycznie do każdego osadu, między innymi do osadów organicznych, nieorganicznych, hydrofilowych i hydrofobowych, osadów oleistych zawierających oleje.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Młyny kulowe

Młyn kulowy jest odmianą młyna, w którym rolę mielników pełnią znajdujące się w jego wnętrzu kule. Kule te mogą mieć różne średnice w zależności od młyna. Są one produkowane z wysokiej jakości materiałów cechujących się wysoką twardością i gęstością, na przykład ze stali czy z ceramiki.

Zasada działania młynów kulowych jest bardzo prosta. Znajdujące się wewnątrz kule mielą surowiec w obracającym się młynie. To powoduje, że młyny kulowe pomimo swojej prostej konstrukcji mają szerokie zastosowanie. Są uniwersalne, wydajne, pojemne, niezawodne, również korzystanie z nich związane jest z niskimi kosztami i nie wymagają one skomplikowanych czynności serwisowych.

Obecnie młyny kulowe wykorzystywane są w różnego rodzaju branżach. Służą do mielenia na mokro i na sucho surowców miękkich oraz średniotwardych. Znajdują między innymi zastosowanie w przeróbce rud i odpadów wielkogabarytowych, w przemyśle ceramicznym, cementowym, energetyce. Młyny tego rodzaju oferowane są w różnych wariantach do wyboru.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Młyny do tworzyw sztucznych

W celu dokładnego zmielenia tworzyw sztucznych stosuje się urządzenia takie jak młyny, które znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dzięki nim możliwe jest ich ponowne wykorzystanie i tym samym również zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Młyny do tworzyw sztucznych umożliwiają równomierne rozdrobnienie praktycznie każdego typu tworzywa miękkiego lub twardego. między innymi do folii różnych typów, tkanin big-bag, cienkościennych odpadów produkcyjnych, tworzyw grubościennych i kruchych, odpadów chemii gospodarczej czy wstępnie rozdrobnionych materiałów. Urządzenia te wyposażane są w specjalne noże o odpowiednim ułożeniu, dlatego też precyzyjnie rozdrabniają tworzywa, a przy tym również są łatwe w czyszczeniu.

Z użyciem młynów do tworzyw sztucznych można tworzyć także linie technologiczne lub też mogą one pracować samodzielnie. W sprzedaży znajduje się szeroka gama młynów pozwalających na uzyskanie optymalnych parametrów pracy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Perry Machinery Poland Ltd

Skontaktuj się z naszym konsultantem : 22 722 32 70

perry@perry.com.pl

Inne nasze produkty :

Młynek palcowy

Młynki palcowe to urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu wykorzystywane w mieleniu rozmaitych surowców. Młynki palcowe wyposażone są w specjalne „palce mielące”, które odpowiedzialne są za szybkie i skuteczne mielenie substancji. Surowiec w młynku jest poddawany procesowi kruszenia, a także mielenia przez „palce mielące” tarczy ruchomej oraz tarczy stałej. Na koniec substancje poddawane są także przesianiu, co pozwala na uzyskanie ich odpowiedniej frakcji. Młynki mogą współpracować również z odpylaczami.

Główne branże, w których stosuję się młynek palcowy, to między innymi: branża farmaceutyczna, branża spożywcza, branża chemiczna, produkcja pestycydów oraz innego rodzaju substancji, które muszą wyróżniać się odpowiednim stopniem zmielenia.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, młynek palcowy musi zapewniać optymalną szybkość pracy. Urządzenia tego rodzaju pozwalają na zakres regulacji obrotów, dzięki czemu można zwolnić lub przyspieszyć proces mielenia. Wyposażane są także w wyświetlacze Led i programatory pozwalające na precyzyjne określenie parametrów.

Młyn palcowy

Młyny palcowe to urządzenia, które zawdzięczają swoją nazwę wykorzystaniu specjalnych „palców mielących”. Bazują one na ruchu względnym powstającym między tarczą ruchomą i stałą. Surowiec umieszczony w młynie palcowym zostaje dokładnie zmielony pod wpływem procesu tarcia następującego pomiędzy „palcami” każdej z tarcz.

Młynki palcowe mogą współpracować praktycznie z wszystkimi typami surowców. Najczęściej młyn palcowy wykorzystywany jest w branżach chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej przy produkcji różnego rodzaju substancji, które następnie poddawane są dalszym procesom, na przykład przesiewaniu i suszeniu oraz formowaniu gotowych produktów.

Nowoczesne młyny palcowe to urządzenia, które cechują się wysoką wydajnością działania i pozwalają na uzyskanie bardzo dobrej efektywności pracy. Młyny palcowe często łączone są również z dodatkowym wyposażeniem, między innymi z kolektorem surowca oraz z odpylaczem, dzięki któremu zapobiega się wydostawaniu się pyłu na zewnątrz urządzenia podczas kruszenia i mielenia surowca.

Mieszalnik

Mieszalniki to urządzenia przeznaczone do przygotowywania jednolitych mieszanek z dwóch lub z większej liczby substancji. Nowoczesny mieszalnik to urządzenie, które zapewnia bardzo precyzyjne działanie i wysoką wydajność procesów mieszania. Mogą być również obsługiwane elektronicznie we współpracy z automatycznymi systemami sterowania i dozowania.

Stosuje się różnego rodzaju mieszalniki:

 • mieszalniki sypkie

 • mieszalniki dyspersyjne

 • mieszalniki kremów

 • mieszalniki – ugniatarki

 • i innego rodzaju

Mieszalniki wyposażane są w mieszadła szybkoobrotowe, na przykład turbinowe czy śmigłowe lub też w mieszadła wolnoobrotowe, na przykład wstęgowe, ślimakowe, płytowe czy łapowe.

Ze względu na wszechstronność procesu mieszania mieszalniki znajdują także szerokie zastosowanie, między innymi używane są do mieszania pasz dla zwierząt, używane są do mieszania farb i lakierów, mogą służyć w betoniarniach, w branży kosmetycznej, spożywczej, używane są także w laboratoriach.

Mieszalniki mogą pracować samodzielnie lub też mogą one działać we współpracy z innymi urządzeniami, tworząc wtedy dopasowaną do potrzeb danego zakładu linię technologiczną.

Granulatory

Granulatory to urządzenia powszechnie wykorzystywane do granulacji, czyli granulowania – tworzenia grudek, czyli cząstek stałych z różnych substancji. Granulacja jest procesem szeroko wykorzystywanym, między innymi w przemyśle, ośrodkach badawczych, inżynierii chemicznej, branżach spożywczej i farmaceutycznej, w rolnictwie czy przy przetwarzaniu odpadów.

W sprzedaży dostępne są granulatory różnych typów, które mogą być łączone także z innymi urządzeniami, na przykład suszarniami czy powlekarkami, aby tworzyć gotowe produkty.

W zależności od prowadzenia procesu granulacji wyróżnia się takie granulatory jak:

 • kompaktory – urządzenia do granulacji suchej

 • mieszalniko-granulatory – urządzenia do granulacji mokrej

 • granulatory fluidalne – urządzenia do granulacji fluidalnej z natryskiem lepiszcza

 • prasy granulacyjne – przeznaczone głównie do pelletyzacji trocin, pasz, biohumusu

Dobór odpowiedniego granulatora jest wobec tego niezbędny w celu uzyskania granulek o odpowiednich parametrach, które będą mogły być następnie wykorzystane w dalszych procesach.