Granulator fluidalny

Granulacja czy granulowanie to proces tworzenia grudek – ziarenek różnych substancji. Granulacja fluidalna, do której wykorzystuje się specjalne urządzenia nazywane granulatorami fluidalnymi, pozwala na uzyskanie granulatu w procesie fluidalnym. Następuje on z użyciem natrysku lepiszcza oraz przez jego wysuszenie, co najczęściej odbywa się w tym samym urządzeniu. Lepiszcze może być prowadzone od góry lub od dołu.

Granulator fluidalny łączony z suszarnią jest urządzeniem wykorzystywanym między innymi w przemyśle oraz w branży spożywczej i farmaceutycznej. Kompleksowe urządzenia pozwalają na realizację szeregu procesów, w tym mieszania, granulowania oraz suszenia. Niektóre granulatory łączone są również z powlekarkami, dzięki czemu umożliwiają tworzenie pigułek.

Ze względu na swoje parametry granulatory fluidalne z suszarniami pozwalają na uzyskanie znacznie wyższej wydajności pracy w porównaniu z konwencjonalnymi procesami. To powoduje, że znajdują one obecnie szerokie zastosowanie w wielu zakładach pracy.

Granulator do tworzyw sztucznych

Granulatory to szybkoobrotowe urządzenia, które przeznaczone są przede wszystkim do rozdrabniania materiałów w celu ich dalszego recyklingu. Dzięki nim możliwe jest zredukowanie wymiarów ziaren, aby uzyskać odpowiednich parametrów granulat, na przykład w postaci proszku, płatków, nitek czy granulek. Granulat może być potem wykorzystany do ponownego wykonania produktów.

Granulator do tworzyw sztucznych jest nowoczesnym i wydajnym urządzeniem, które pozwala na rozdrobnienie tworzyw. Mogą być one następnie wykorzystane w recyklingu oraz w dalszych procesach produkcyjnych. W zależności od modelu granulatory mogą rozdrabniać tworzywa takie jak PET, PCV, PE, PS, PVB, PC, ABS, PA, HDPE, LDPE, LLPDE, PP, BOPP oraz innych typów.

Dzięki granulatorom tego rodzaju można szybko i skutecznie przetworzyć duże ilości odpadów, co powoduje, że znajdują one szerokie zastosowanie w firmach zajmujących się recyklingiem, a także innego rodzaju firmach, gdzie ważne jest ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych.

Dekanter wirówka

Wirówki dekantacyjne to urządzenia, które wykorzystują dużą siłę odśrodkową, która oddziałuje w wirującym bębnie na cząstki stałe znajdujące się w cieczy. Dzięki temu dekanter wirówka doprowadza do błyskawicznej sedymentacji, czyli opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy.

Dekantery wirówki znajdują szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach, między innymi używane są w gospodarce wodno-ściekowej, w górnictwie naftowym i gazowym, w przetwórstwie spożywczym, w instalacjach oczyszczających wodę.

Przykładowe zastosowanie dekanterów:

  • oczyszczanie cieczy

  • zagęszczanie osadów

  • klasyfikacja i sortowanie faz stałych

  • odwadnianie zawiesin i osadów

  • oddzielanie mieszanin trzech faz – jednej stałej i dwóch niemieszalnych faz ciekłych

Nowoczesne wirówki dekantacyjne pozwalają na dokładne określenie ich parametrów pracy, dzięki czemu mogą być one używane z różnego rodzaju cieczami. Można określić w nich między innymi parametry takie jak obroty bębna, obroty względne, ilość mieszaniny, promień przelewu.